Adıyaman Belediyesi

MİSYONUMUZ ;

Şehri insan için inşa ettiğimizin bilinciyle, değerlerimizi koruyarak, kanunların verdiği yetkilerle yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmak.

VİZYONUMUZ;

Yeni Türkiye yolunda yeni bir heyecanla yeni bir anlayışla Adıyamanımızı yeni ufuklara taşımak.

YİNE ADIYAMAN, YENİ ADIYAMAN...

İLKELERİMİZ;

Hakim değil hizmetkar olduğumuzu bilerek çalışmak.
Adil, şeffaf ve hesap verebilir olmak.
Geleceğimiz için ortak akılla hareket etmek.
Çevremize, tarihi ve kültürel değerlerimize karşı duyarlı olmak
Herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmek. 

Belediyemiz Hakkında 

Adıyaman, 1 Aralık 1954 yılında İl olmuştur. Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bu Adıyaman'ın tarihte ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğluları arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat'ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir. Belediye Başkanlığına üç başkan yardımcısı ve bir özel kalem müdürü bağlıdır. Halen bu üç belediye başkan yardımcılığına 21 müdürlük ve 3 amirlik bağlı bulunmaktadır.