Musalla Camii

Şehir merkezinde bulunan caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte beraber Hicri 1308- Miladi 1890 yılında deprem sonucu minaresinin yıkıldığı rivayet edilmektedir. Caminin kuzey duvarı üzerinde sonradan yazılan kitabesine göre, Selçuklular zamanında Alparslan’ ın Anadolu fethine müteakip yaptırdığı rivayet edilmektedir.

Yapıyı tarihlendirmeye imkân veren tek veri mimari üslubudur. Plan düzeni göz önüne alındığında caminin 17. veya 18. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Düzgün kesme taştan yapılan cami bir avluya sahiptir. Caminin kuzeyinde orta kısmın kubbe yer alırken; diğer kısımlar düz dam ile örtülmüş ve sivri kemerlerle avluya açılan beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Üç bölümden oluşan harimin orta kısmı kubbe ile diğer iki kısmı çapraz tonoz ile örtülmüştür. Kıble duvarının ortasına mihrap yerleştirilmiş; mihrabın yanında da taştan yapılmış bir minber bulunmaktadır. Minare, cami avlusunun güneybatı köşesinde son cemaat yerine bitişik haldedir.