Ulu Camii

Adıyaman’ın şehir merkezinde bulunan camii, Dulkadiroğulları zamanında (M.S. 1137-1522) yapılmıştır. Alauddevle’nin Şah İsmail’le olan mücadelesinde tamamen yıkılmıştır. Ancak camiinin 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli beylerinden yeniden yaptırıldığı bilinmektedir. Kitabelerden Hicri 1248- Miladi 1832 yıllarından tamir edildiği bilinmektedir. Yine başka bir kitabe Hicri 1277- Miladi 1860 yılında  onarıldığı görülmektedir. Hicri 1308 – Miladi 1890 yılında deprem sonucu yıkılması ile birlikte ahali tarafından yeni bir anlayışla yeniden yapılmıştır.
Merkezi planli ana mekan  5 gözlü cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Bir merkezi kubbe, dört yönden dışa kırma çatı ile örtülü beşik tonozlarla desteklenmiş ve ayrıca dört köşede  de küçük kubbelere yer verilmiştir. Ceviz ağacından olan kapıları Hicri 1318 Miladi 1900 yılında Bahaytarzade Mustafa Bin Ömer tarafından yaptırılmıştır. Mihrap kesme taştan yapılmış olup üzerinde yazıt ve geometric bezeme vardır. Orjinal yapıdan günümüze ulaşan tek mimari unsur olan minaret kare kaideli, silindirik gövdeli tek şerefelidir.