Karakuş Tümülüsü

Adıyaman’ın 43 km doğusunda, Kâhta girişinde bulunan, Kommagene Kralı II. Mithradates tarafından annesi İsas adına yaptırılan anıt mezar 21 metre yükseklikte olup çakılların yığılmasıyla oluşturulmuştur. Tümülüs’ ün kuzey ve batısında 4 adet dokuzar metrelik sütunlar yer almaktadır. Doğu, batı ve güney yönlerde dörder sütun varken günümüzde doğuda doğuda iki, batıda ve güneyde birer sütun kalmıştır. Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları yer alırken, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde ise aslan heykel parçası bulunmaktadır. Milli Park Koruma alanı içerisinde yer alan Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenmiştir.