Arsameia Ören Yeri

Arsameia, M.Ö. II. Yüzyılın başlarında Kommagene Krallığı’nın atası Arsemez tarafından krallığın yazlık idari merkezi olarak, .Kâhta Çayı’nın (Nymphaios) doğusunda Eski Kâhta kalesinin karşısında kurulmuştur. Güneydeki tören yolu üzerinde çok sayıda kabartma heykel ve stellerin yanı sıra, Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı bulunmaktadır. Yazıtın bulunduğu yerden başlayan 150 basamakla aşağıya inen bir tünel ile yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunmaktadır. Tepe üzerindeki kısımda ise Mithradathes Kallinichos’un mezar tapınağı ve sarayın kalıntıları yer almaktadır. Gerçekleştirilen saray kazılarında çok sayıda heykel kalıntıları, bir kraliçe ile Kral Antiochos’un başı bulunmaktadır.