Cendere Köprüsü


Adıyaman’a 55 km uzaklıkta olan ve Karakuş Tümülüsü’nün kuzeydoğusunda yer alan Cendere Köprüsü, Çayı Çayı’nın (Gabinas) en çok daraldığı kesimde iki ana kaya üzerinde 92 iri kesme taştan yapılan büyük bir kemer ve doğu tarafında  da küçük bir tali kemerden oluşmaktadır. Roma imparatoru Septimius Severus (M.S. 193-211 ) döneminde , Samsat’ta karargah kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Köprü ve inşası hakkında bilgiler içeren kitabelerden köprünün, Roma İmparatoru Severus ve Romalılar tarafından askerlerin anası olarak anılan eşi Julia Domna adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır. XVI. Roma Lejyonu tarafından M.S. 200’ün başında inşa edilen köprünün giriş ve çıkışlarında yer alan sütunlar S. Severus ve karısı J. Domna ile oğulları Caracalla ve Geta adına dikilmiştir. Köprünün uzunluğu 120, yüksekliği 30 ve genişliği ise 7 metredir. Ancak Caracalla imparator olunca kardeşi Geta’yı öldürtür ve onun adına dikilen sütunu kaldırtmıştır. Köprü Antik Roma mimarisinin anıtsal güzel bir örneğidir.