Adıyaman

Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak  Adıyaman tarihinin M.Ö. 40.000 dolaylarına kadar uzandığı bilinmektedir. Tarih boyunca muhtelif uygarlıklar arasında el değiştiren 334),Adıyaman’da Hititler (1650-1200) ve sırasıyla Asurlar (M.Ö.900-700), Frigler (M.Ö.750-600), Persler (M.Ö.600-334) Makedonlar (M.Ö.334-69), Kommagene Krallığı(M.Ö 69-M.S.72),Roma İmparatorluğu(72-395),Doğu Roma İmparatorluğu (395-670), Emeviler (670-758),Abbasiler(758-926), Hamdaniler  (926-958),Doğu Roma İmparatorluğu (958-1114) hüküm sürmüştür.            
1114 yılından itibaren bölgeye yapılan Türk Akınları sonrasında Eyyübiler (1114-1204), Anadolu Selçuklular (1204-1298),Moğollar (1230-1250), Memlüklüler (1298-1393)’dan sonra 1516 yılına kadar sürecek olan Beylikler Dönemi yaşanmıştır. 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine giren Adıyaman 1841 yılında ilçe oluş;1849 yılında da sancak haline gelen Diyarbakır’a bağlanmıştır.1859 yılında tekrar ilçe haline gelen Adıyaman, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde ise 01.12.1954 tarihli 6418 Kanun ile il haline gelmiştir.