Nemrut Dağı Ören Yeri

Dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen Nemrut, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırları içinde,  Ankar Dağları’nın 2150 metre yükseklikteki Nemrut Zirvesi’nde yer alan ve dünya arkeolojisi açısından eşsiz kabul edilen muazzam Kültür Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Kommagene Kralı 1.Antiochos tarafından “Tanrıların Tahtı” olarak tanımlanan ve kendisi için yaptırılan görkemli bir anıt mezar olarak Nemrut Dağı ve hierothesionu, tanrıları hakkında en doğru bilginin sunulduğu ve Kommagene’nin kültürel, dinsel ve siyasal anlayışını en iyi yansıtan yerdir.
1.Antiochos’un Pers ataları ile Halen atalarına atıfta bulunulur. Nemrut anıt mezarı,30 metreküp hacmindeki kırma taşlardan oluşan 50 metre yüksekliğindeki suni bir tümülüs ile örtülmüş ve bu tümülüsün etrafındaki teraslar  üzerine ateş sunağı ve Greko –Pers üslubunda, çok ufak detaylar hariç, birebir aynısı olarak yapılmış devasa kumtaşı heykeller ve kabartma steller bulunur. I.Antiochos hem Batı Terası’ nda hem de Doğu Terası’ nda kendi heykeli ile birlikte, tahtlar üzerinde oturan 9 metrelik tanrı heykellerini diktirmiştir.